Bu içerik için Flash Player yüklemelisiniz

Bilgi Bankası

Nakliyat Sigortası

Çıkış noktasından varış noktasına kadar sevk edilen eşyanın ticari niteliği ne olursa olsun sigorta kapsamına girer. Sigorta yaptırma sorumluluğu uluslararası ticarette kullanılan sözleşmelere göre değişmektedir. Sigorta dilinde uğranılan kayıpların adına ziya denir.
Sigorta yaptıranın mal üzerindeki hakları aşağıdaki gibidir;

 1. Sigorta konusu malın fatura bedeli
 2. Taşıma Ücreti: Mal sahibi tarafından ödenen ve yükün kaybı halinde kaybedilen taşıma bedelinin de sigorta bedeline eklenmesi mümkündür.
 3. Sigorta Ücreti: Mal sahibi tarafından ödenen sigorta ücreti de yükün kaybı halinde sigorta    bedeline ilave edilerek zararın karşılanması mümkün olmaktadır.
 4. Beklenen karlılık: Malın alıcısının bu ticaretten elde etmeyi düşündüğü kar beklentisi ve diğer masraflar sigorta bedeline eklenebilir.

Malın fatura değeri dışındaki diğer haklar için genellikle malın fatura bedelinin üzerine %10 ilave edilir.
Sigorta Poliçe Türleri:

 1. Kati Poliçe: Yükleme başlamadan önce gönderilecek eşyanın niteliği ve  miktarı biliniyorsa kati poliçe düzenlenerek teminat altına alınır.
 2. Flotan Poliçe: Yükleme başlamadan önce gönderilecek eşyanın miktarı ve ne zaman gönderileceği bilinmiyorsa veya eşya birden fazla seferde yüklenerek sevk edilecek ise gönderilecek malın tamamı için bir seferde düzenlenen poliçelere verilen addır.
 3. Abonman Sözleşmesi: Sigortaya sürekli ihtiyaç duyan firmalar için sigorta şirketi ile 1 yıllık süre için hazırlanan bir anlaşma çerçevesinde firmanın mallarını güvence altına alması için düzenlenir. Firma bu poliçe ile sigorta primini ödeme yükümlülüğü altına girer.

Sigorta Teminat Türleri:

 1. Tam Ziya: Nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamen ziyaı (”tamamen hasarlanması”) neticesinde sigortalı malların da “tamamen hasara uğraması” halini temin eder.
 2. Dar Teminat: Free of Particular Avarage olarak adlandırılan özel avaryalar dışında kısmi hasarlar karşılanmaz. Uçak sevkiyatı dışında diğer sevkiyatlarda kullanılmaktadır. Ancak aşağıdaki riskler nedeniyle meydana gelebilecek kısmi hasarlar teminata dahildir.
  • Yangın, infilak
  • Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılım payı,(Geminin batma tehlikesi nedeniyle karaya oturtulması, karaya oturan bir geminin kurtarılması için malın bir kısmının denize atılması veya hasar görmesi, gemide meydana gelen hasara yük sahibinin ortak olması)
 3. Geniş Teminat: Malda harici ve tesadüfen olabilecek meydana gelebilecek her türlü hasar ve ziyaı kapsar. Ancak aşağıda belirtilen haller kapsam dışında tutulmaktadır.
  • Gönderilecek malın kısmen akması, aşınması, yırtılması veya kendiliğinden eksilmesi
  • Ambalaj yetersizliği ve kötu yükleme
  • Malın kendi bünyesinde olabilecek bozulma, malın kendi kusuru
  • Radyoaktif kirlenme
  • Sigortalının kötü niyeti, savaş, grev, terör, kargaşalık.

Copyright® 2011 - Yasal Uyarı
Tasarım & Uygulama : [Cin.Net]